Dla kandydata

Numery alarmowe
Numer alarmowe Wielka Brytania

999 i 112 – Numer Alarmowy. (999 dla telefonów zwykłych i 112 dla telefonów komórkowych. Po wybraniu numeru zgłasza się operator, którego musimy następnie poprosić o Pogotowie „Ambulance”, Policję „Police” lub Straż Pożarna „Fire Service, Fire Brigade”. Osoby nieznające dobrze języka angielskiego mogą poprosić o polskiego tłumacza.  Czas połączenia z osobą mówiącą w naszym języku wynosi średnio 38 sekund.)

 

101 – Informacja i ogólne zapytania (Numer ten służy informacji ogólnej i raportowaniu sytuacji problemowych)

 

028 9090 1300 – dla osób niesłyszących lub z upośledzeniem mowy

 

0800 555 111 – Crimestoppers (Służy do zgłaszania podejrzeń dotyczących przestępczości tj.: kradzież, włamanie, handel narkotykami, przekazywania informacji o osobach poszukiwanych w związku z przestępstwem, w tym morderstwa, napaść na tle seksualnym, włamania, przemoc i innych)

 

Organizacje pomocowe – Helpline 24/7

0808 808 8000 – Lifeline (infolinia reagowania kryzysowego udzielającą pomocy i wsparcia, bez względu na wiek, pochodzenie, czy miejsce zamieszkania w Irlandii Północnej. Jeśli jesteś lub znasz kogoś kto jest w niebezpieczeństwie, depresji)

 

08457 90 90 90 – Samaritans supports (jeśli coś cię niepokoi, masz objawy depresji, myśli samobójcze, kłopoty z którymi sobie nie radzisz skontaktuj się z Samaritans – www.samaritans.org)

 

0808 917 1414 (infolinia dla ofiar przemocy domowej, zapewnia wsparcie, pomoc i doradztwo dla kobiet, dzieci i młodzieży)

 

01270 260106 – Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Osoby pracujące w telefonie zaufania mówią po polsku. Oferują wsparcie Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Aktualne godziny działania telefonu to: środy od 10.00 do 14.00 i wtorki od 19.30 do 21.30. Planowane jest wydłużenie czasu działania telefonu.)

Numer alarmowe Polska

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne

985 – MOPRWOPRGOPR i TOPR

987 – centrum zarządzania kryzysowego

997 – policja

998 – straż pożarna

999 – pogotowie ratunkowe

991 – pogotowie energetyczne

992 – pogotowie gazowe

993 – pogotowie ciepłownicze

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 – Komenda Główna Policji

996 – Centrum Antyterrorystyczne

 

Inne numery do służb powołanych lokalnie do niesienia pomocy, pełniące funkcję numerów alarmowych:

986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach)

19 282 – pogotowie dźwigowe

19 285 – pogotowie komunikacji miejskiej

19633 – pogotowie drogowe dla miasta Warszawa

601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

Numer alarmowe Niemcy

110 Polizeinotruf (Policja)

112 Euronotruf/ Europejski numer alarmowy (straż pożarna, służba ratownicza, policja)

115 Einheitliche Behördenrufnummer (ogólny numer telefonu organu władzy)

 

Numery telefony zaczynające się 116... służą do zgłoszeń o charakterze socjalnym, najważniejsze z nich to:

 

116000 Initiative Vermisste Kinder (Inicjatywa na rzecz zaginionych dzieci. Służba otrzymuje zgłoszenia zaginionych dzieci i przekazuje je policji, doradza i wspiera osoby odpowiedzialne za zaginione dzieci oraz wspiera dochodzenie.)

 

116006 Weißer Ring (Usługi doradcze dla ofiar przestępstw. Usługa zapewnia ofiarom przestępstw wsparcie emocjonalne, informuje je o przysługujących im prawach i środkach odwoławczych oraz kieruje do odpowiednich organizacji.)

 

116111 Nummer gegen Kummer (Infolinia dla dzieci poszukujących pomocy. Usługa pomaga dzieciom potrzebującym opieki oraz ochrony. Informuje je o przysługujących im prawach oraz kontaktuje je z instytucjami; daje dzieciom możliwość wyrażenia obaw, porozmawiania o ich problemach i znalezienia kontaktu.)

 

116116 Sperr-Notruf (Centralnym punktem kontaktowym do blokowania zezwoleń elektronicznych w celu blokowania mediów elektronicznych, takich jak karty kredytowe, karty ubezpieczeniowe itp.)

 

116117 Kassenärztliche Vereinigung: ärztliche Bereitschaftsdienste (Usługa dyżurów w celu uzyskania pomocy medycznej w sytuacjach niezagrażających życiu. Usługa ta przekazuje dzwoniących w nagłych, ale niezagrażających życiu przypadkach do odpowiedniej służby medycznej nawet poza normalnymi godzinami pracy.)

 

116123 Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge (Gorąca linia niosąca pomoc. Usługa oferuje rozmówcy kontakt z człowiekiem, który słucha go bez uprzedzeń. Zapewnia duchowe wsparcie dla dzwoniących, którzy cierpią z powodu samotności, znajdują się w kryzysie życiowym lub mają myśli samobójcze.)